• PT Multipilar Energi (Risk Management & Surveyor)
  • PT Sapta Pirsa Mandiri (Loss Adjuster & Surveyor)
  • PT Multipilar Jasa Pirsanusa (Loss Adjuster & Surveyor)
  • PT Rimas Proteksindo Utama (Pialang & Konsultan Asuransi)
  • PT Sinergi Mitratama Proteksi (Pialang & Konsultan Asuransi)